Plusklassen

Voor meer begaafde leerlingen hebben we de plusklas.

OBS Stap voor Stap en CBS de Ark hebben middelen en expertise gebundeld, om een gezamenlijke Plusklas te realiseren voor de leerlingen van beide scholen.

We richten ons met de Plusklas op leerlingen die behoefte hebben aan een extra uitdagend leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen soms te weinig uitdaging biedt. De Plusklas is voor leerlingen van Stap 5 (groep 3) t/m Groep 8, die aantoonbaar hoog intelligent of begaafd zijn (ook wanneer ze eventueel onderpresteren) en die talentvol zijn op één of meerdere gebieden rekenen, lezen, taal, creativiteit, wereldoriëntatie, 21e eeuw leren.

We bieden verschillende groepen van maximaal 14 leerlingen een plusklas aanbod.

Locatie De Ark:

  • Leerlingen van groep 3-4 / stap 5/6/7/8/9
  • Flexgroep, wisselende samenstelling.

Locatie Stap voor Stap

  • Leerlingen van groep 5-6.
  • Leerlingen van groep 7-8.
  • Flexgroep, wisselende samenstelling.

De Flexgroep wordt samengesteld op basis van het project/onderwerp. Groepsleerkrachten dragen leerlingen aan die op dit onderwerp/leergebied talentvol of zeer gepassioneerd zijn.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl