Activiteitencommissie

Home / Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van Stap voor Stap

Stap voor Stap heeft een zeer actieve activiteitencommissie, om ons onderwijs te verbreden en de saamhorigheid en sfeer te versterken. Gedurende het schooljaar organiseert en regelt de activiteitencommissie verschillende zaken, zoals:

 • Versieren van de ingangen tijdens de Kinderboekenweek
 • Het Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Het voorjaarsfeest
 • De versnapering tijdens de sportdag
 • Lekkere paaseitjes met Pasen
 • Afscheid van groep 8 waarvoor hapjes en drankjes geregeld worden en het afscheidscadeau
 • Excursies die de groepen maken (behalve het schoolreisje)

Wat vragen wij van u?

Om dit alles te kunnen realiseren wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Voor schooljaar 2021/2022 is deze vastgesteld op €15,00 per kind. Deze bijdrage kan in principe gedurende het hele jaar betaald worden, maar het liefst aan het begin van het schooljaar. Zo kunnen we dan vaststellen wat de mogelijkheden zijn voor het jaar.

Girorekeningnummer NL44 INGB 0004 0421 88 BIC INGBNL2A
t.n.v. Activiteitencommissie OBS Stap voor Stap Elst
Vergeet niet om duidelijk de naam, achternaam en groep van uw kind(eren) te vermelden!

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: ac.stapvoorstap@wonderwijs.nl

Wie zitten er in de activiteitencommissie?

 • Mariëlle Hollander (ouder)
 • Wida Aga (ouder)
 • Vanessa Cornelissen (ouder)
 • Mayke de Wit (ouder)
 • Melissa van Arensbergen (ouder)
 • Hans Veerbeek (adjunct/leerkracht)