Avond vierdaagse

Namens het bestuur:

Beste wandelaars,

Als bestuur van de Elster Gezinsavondvierdaagse zijn we erg blij dat we dit jaar weer een Avondvierdaagse mogen organiseren in ons mooie dorp.

We zijn aangenaam verrast door de zeer grote belangstelling voor deze 43e editie. De voorverkoop laat een forse toename zien van het aantal verkochte start- en meeloopkaarten.

We verwachten dan ook een groot aantal wandelaars te mogen verwelkomen en daardoor ook langere wachtrijen bij de start.

Om de verwachtte drukte beter op te kunnen vangen, willen we graag jullie aandacht vragen voor aangepaste starttijden.

10 km en 2,5 km: start vanaf 18.00 uur

5 km: start vanaf 18.30 uur

Wij verzoeken jullie dringend om je te houden aan deze starttijden. Alleen op deze manier voorkomen we hopelijk veel te lange wachtrijen bij de start.

Daarnaast vragen we jullie aandacht voor het volgende: het schoolplein van de Sunte Werfert (de startlocatie) is onlangs aangepast met nieuwe speeltoestellen.

Deze zijn echter momenteel nog niet goedgekeurd en mogen daarom niet gebruikt worden. We zullen de speeltoestellen zo goed mogelijk afzetten, maar we vragen ook uw medewerking om uw kinderen hierop te wijzen.

Hartelijk dank voor uw medewerking en we hopen op een 4-tal zeer geslaagde wandelavonden met jullie allen, laten we er een geslaagd evenement van maken!

Tot dinsdag 14 juni.

Namens het bestuur van de Elster Gezinsavondvierdaagse