Centrale Eindtoets Groep 8

Afgelopen woensdag- en donderdagochtend hebben de kinderen van groep 8 gewerkt aan de Digitale adaptieve Eindtoets van Cito. Een enkele leerling moet de toets ná de meivakantie nog afronden. Gelukkig is daar in week 19 nog tijd genoeg voor

Tijdens de ochtenden hebben de kinderen opdrachten moeten maken op het gebied van Taal (lezen, schrijven, taalverzorging) en Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden).

De Digitale adaptieve Centrale Eindtoets past zich tijdens de afname aan het individuele niveau van de leerlingen aan.

Over enkele weken verwachten we de leerlingrapporten te ontvangen.

Voor meer info: klik hier