Corona Lockdown 2

Home / Corona Lockdown 2

(Thuis)onderwijs

Gedurende de lockdown bieden we de leerlingen thuisonderwijs. De kinderen krijgen elke dag een aantal taken die zij moeten voltooien, passend bij de leeftijd. Samen hebben we een aantal verplichte vakken afgesproken;

 • Onderbouw: Taal, rekenen en een activiteit t.b.v. motorische ontwikkeling (knutselen, prikken, vouwen, kleuren etc.)
 • Midden- en bovenbouw: Taal, spelling, rekenen en technisch of begrijpend lezen

 

De kinderen halen hun spullen op:

 • maandag 4 januari: huiswerk en device (U kunt HIER een tijdvak kiezen)
  • Natuurlijk snappen we dat deze tijden niet voor iedereen ‘passen’ in een druk schema van thuiswerken en andere verplichtingen. Mocht u vastlopen, neem dan gerust even contact op met Dennis (directie@stapvoorstapelst.nl)
 • maandag 11 januari: huiswerk ophalen tussen 9.00 en 12.00 uur
 • maandag 18 januari: huiswerk ophalen tussen 9.00 en 12.00 uur

Zo bewaken we het persoonlijke contact met onze leerlingen, waar we op OBS Stap voor Stap zo trots op zijn.

 

Klassikaal moment

In alle klassen (vanaf stap 5/6) is er ‘s ochtends een moment waarop de leerkracht een instructie geeft. We hebben hier een schoolbreed ROOSTER voor gemaakt. Alle instructies zijn zo vormgegeven dat vooral de leerkracht aan het woord is en uitleg geeft. Dit omdat een Teamsvergadering met zoveel deelnemers best lastig is.

 • Stap 5/6: Elke dag om 9.00 uur
 • Groep 4: Elke dag om 9.00 uur
 • Groep 5: Elke dag om 9.30 uur
 • Groep 6: Elke dag om 9.00 uur
 • Groep 7: Elke dag om 9.00 uur
 • Groep 8: Elke dag om 9.00 uur

In dit rooster is bewust gekozen voor verspringende tijden, omdat we er vanuit gaan dat de kinderen in de onderbouw nog wat hulp nodig hebben. Vanwege eventuele broertjes/zusjes in een huishouden, waren gelijke tijden lastig geweest voor de ‘thuisleraar’. Alle kinderen hebben in hun agenda binnen Teams een uitnodiging voor de klassikale momenten. Ook qua tijdsduur van de instructie is rekening gehouden met de leeftijd. Voor de kleinsten denk we aan bijvoorbeeld een verhaaltje dat wordt voorgelezen, in de middenbouw staat de instructie van één vak centraal en in de bovenbouw wordt in een uur alle (hoofd)vakken besproken.

 

Kleine groepjes / individueel moment

De leerkracht is daarnaast op verschillende momenten per dag bereikbaar voor de kinderen. We stemmen de contactmomenten met de klas af per bouw en groep. De kinderen hebben in hun agenda binnen Teams hier een uitnodiging voor ontvangen. In de onderbouw werken we in kleine groepjes online, zodat alle kinderen (van een groepje) in beeld zijn. In de bovenbouw werken we met een vragenuurtje. Uiteraard nodigen wij de kinderen uit waar wij graag even contact mee willen hebben. De groepjes zijn samengesteld door de leerkracht, op basis van ‘schoolse argumenten’, er is dus geen vriendjes/vriendinnetjes overweging gemaakt.

De kinderen mogen de devices gebruiken om zelf te (video)bellen met vriendjes en vriendinnetjes. De leerkracht zal daar niet aan meedoen, want die geeft (thuis)onderwijs.

 

Zorgarrangement

De kinderen die extra begeleiding krijgen op basis van een zogenoemd zorgarrangement worden via Teams (videobellen) ondersteund tijdens de lockdown. Zij hebben in de agenda binnen Teams daar een uitnodiging voor ontvangen.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9