Corona Lockdown 2

Home / Corona Lockdown 2

Verbeterplannen

Voor de lockdown hebben we u bericht over de gevolgen van de eerste lockdown. We hebben toen geconstateerd dat gemiddeld genomen, de kinderen een lichte daling lieten zien in hun resultaten. Dit verschilde sterk van leerling tot leerling. We hebben u toen ook geïnformeerd over de ingevoerde verbeterplannen (kwaliteitscyclus).

De eerste ronde plannen waren actief van de herfstvakantie tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie start (ondanks de lockdown) de tweede ronde verbeterplannen. Een deel van de uitvoering vindt dus thuis of in de noodopvang plaats.

We hebben u ook geïnformeerd dat in januari de CITO-M toetsen (cito toetsen die we halverwege het jaar afnemen) gepland staan. Om zicht te houden op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen zijn we voornemens deze toetsen door te laten gaan. Het is dus belangrijk dat de kinderen hun huiswerk serieus maken.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9