Corona: Protocol 25 september 2021

Het vernieuwde protocol is inmiddels online geplaatst.

De meest voorkomende vraag blijft, wanneer mag een kind wel/niet naar school. Hiervoor is een speciale beslisboom ontwikkeld.