Voor- en Naschoolse opvang

Home / Voor- en Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang brede school de Kruisakkers

Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u gebruik maken van de brede school De Kruisakkers. Op nog geen honderd meter afstand liggen kinderdagverblijf Kiekeboe en buitenschoolse opvang De Elmobende. Na schooltijd komen de medewerkers van deze organisaties de leerlingen ophalen, zodat zij daar veilig aankomen.

De bovenbouwleerlingen mogen in overleg met de ouders zelf naar de buitenschoolse opvang gaan, want zij willen vaak nog even spelen op het schoolplein. Doorgaans moeten zij om half vier op de buitenschoolse opvang aanwezig zijn.

Heeft Stap voor Stap andere schooltijden door bijvoorbeeld een activiteit of studiedag? Dan moet u zelf de voor- en naschoolse opvang informeren.

Andere opvangorganisatie

Wilt u uw kind op een andere voor- en naschoolse opvang onder brengen? Dat is geen probleem. Het vervoer vanaf onze school wordt door deze opvanginstanties zelf geregeld. Dat gaat om de volgende organisaties:

Kinderdagverblijf de Kikkerkoning

Nannies kinderdagverblijven