Voor- en Naschoolse opvang

Home / Voor- en Naschoolse opvang

Opgeven

Gaat uw kind naar de BSO, dan stemt u dat zelf af met de kinderopvangorganisatie. Het is handig dat wij ook weten wanneer uw kind naar de BSO gaat. De leerkracht kan dan helpen bij de overdracht met de collega van de kinderopvang. U kunt dat hier doorgeven.

Voor- en naschoolse opvang brede school de Kruisakkers

Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u gebruik maken van de brede school De Kruisakkers. Op nog geen honderd meter afstand liggen kinderdagverblijf de Fruitboom en buitenschoolse opvang De Fruitboom. Na schooltijd komen de medewerkers van deze organisaties de leerlingen ophalen, zodat zij daar veilig aankomen.

Heeft Stap voor Stap andere schooltijden door bijvoorbeeld een activiteit of studiedag? Dan moet u zelf de voor- en naschoolse opvang informeren.

Andere opvangorganisatie

Wilt u uw kind op een andere voor- en naschoolse opvang onder brengen? Dat is geen probleem. Het vervoer vanaf onze school wordt door deze partners zelf geregeld. Dat gaat om de volgende organisaties:

Kinderdagverblijf de Kikkerkoning

Nannies kinderdagverblijven