Expertisecentrum voor opvang & onderwijs aan Oekraïense kinderen

Home / Expertisecentrum voor opvang & onderwijs aan Oekraïense kinderen

Expertisecentrum voor opvang & onderwijs aan Oekraïense kinderen

Speciaal voor de kinderen uit Oekraïne heeft de gemeente ons gevraagd een expertisecentrum in te richten.

Op deze pagina leest u wat wij verstaan onder een expertisecentrum, wat we al gerealiseerd hebben en wat we nog willen realiseren. We doen ons best deze pagina met regelmaat bij te werken, toch kan het zijn dat u niet vindt wat u zoekt. Geef dat dan aub aan bij Dennis: d.lindelauf@wonderwijs.nl of 0611251366.

Clusters

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen ervoor gekozen om de Oekraïense kinderen in clusters onderwijs aan te bieden. Bij het formeren van de clusters is de A50 als scheidslijn gebruikt. Er is gezocht naar ruimte en scholen die zich extra in willen zetten voor de opvang en het onderwijs aan deze doelgroep. Zo is er een locatie in Zette (Dr. Lammerts van Buerenschool) en een locatie op onze school (Elst) ontstaan.

Kinderen die woonachtig zijn in: Zetten, Heteren, Herveld, Andelst, Hemmen en Randwijk mogen zich melden bij meester Jos van de Dr. Lammerts van Buerenschool.

Kinderen die woonachtig zijn in: Elst, Driel, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Homoet en Valburg mogen zich melden bij Dennis van onze school.

Leerlingvervoer

De gemeente regelt het vervoer van de leerlingen. Verantwoordelijk persoon hiervoor is Eelco Kroes.

De kinderen die volgens een goede verbinding met het openbaar vervoer (inclusief buurtbus) naar school kunnen komen, wordt gevraagd daar gebruik van te maken. Bij de aanmelding in de gemeente is er een rekeningnummer met pinpas afgegeven. De onkosten voor het openbaar vervoer worden op dit rekeningnummer vergoed door de gemeente.

De kinderen voor wie geen goede verbinding met openbaar vervoer mogelijk is, krijgen maatwerk geboden.

Aanmelden voor leerlingvervoer

Onderstaande tekst is opgesteld door de gemeente:

Aanmelden voor ondersteuning bij vervoer kan per e-mail via leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

Wij hebben de volgende gegevens nodig die we graag in de mail teruglezen:

  • Naam, adres en woonplaats van het kind én de ouder;
  • Contactgegevens van de ouder;
  • Indien de ouder over een Nederlands rekeningnummer beschikt, dan graag IBAN en de naam die bij de rekening hoort. Anders graag vermelden dat de ouder over een prepaid kaart beschikt tbv het leefgeld (dit is nodig om eventuele reiskosten te kunnen overmaken);
  • De school waar het kind naartoe gaat (Zetten of Elst);
  • De eerste dag waarop het kind naar school gaat.

Op basis van de aanmelding laten we weten welke ondersteuning we kunnen gaan bieden. Het overmaken van eventuele reiskosten kan enkele dagen tijd kosten. Het is dus belangrijk om tijdig aan te melden. 

Schooltijden

Maandag: 9.00 – 15.00 uur

Dinsdag: 9.00 – 15.00 uur

Woensdag: 9.00 – 12.30 uur

Donderdag: 9.00 – 15.00 uur

Vrijdag: 9.00 – 11.45 uur

Meenemen

  • Fruit (om 10.00 uur eten we samen met de kinderen een stukje fruit)
  • Lunch (de kinderen blijven over, we eten samen. Het is mogelijk om de lunchtrommel in de koelkast te bewaren. Een warme lunch is niet mogelijk)
  • Gymkleren om te kunnen gymmen. We gymmen op maandag en donderdag. (de kleine kinderen spelen in de speelzaal op regenachtige dagen in plaats van het buitenspelen)

Brief van de GGD