Facturen overblijven

Sinds de start van dit kalenderjaar hebben we besloten geen strippen meer te verkopen. Reden hiervoor was dat we van de accountant het kastgeld moesten afschaffen in school.

Samen met verschillende ouders en partners hebben we gezocht naar handige alternatieven. We hebben onderzocht of het mogelijk was de facturen per incasso te betalen of direct bij het boeken via iDeal. In alle gevallen bleek dat dit extra kosten met zich mee zou nemen. Bovendien heeft het onderwijs een bijzondere manier van boekhouden, omdat we werken met verschillende geldstromen en afhankelijk zijn van publiek geld. Natuurlijk wilden we het overblijven niet duurder maken, we zijn juist op zoek naar manieren om het tarief (van €1,75 per kind, per dag) te verlagen.

Het gehele proces heeft een aantal maanden geduurd. Maanden waarin corona een belangrijke rol speelde, er waren bijvoorbeeld momenten van schoolsluiting of aangepaste tijden. Het was een periode waar veel mensen ook op financieel vlak last van ondervonden hebben. We hebben daarom besloten de facturen van de maanden februari t/m juli 2021 als verliespost op te nemen.

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal er maandelijks gefactureerd worden. U krijgt de factuur in de mail, met het verzoek het bedrag over te schrijven onder vermelding van het factuurnummer. Dit is de goedkoopste oplossing.

Aangezien de maand augustus slechts 2 lesdagen kende, zullen we deze facturen gelijktijdig met de maand september uitsturen.