Hackshield Battle Overbetuwe Vs. Lingewaard

Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente:

Aan de leerkrachten in het basisonderwijs, medewerkers van naschoolse opvang 
en andere professionals die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd 

Beste mevrouw, meneer, 

De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hechten (net als u) veel waarde aan de veiligheid van onze kinderen. Ook de veiligheid online is heel belangrijk. 
Kinderen zijn steeds vaker en ook steeds jonger online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social media door. 

Dit ‘online leven’ is niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Zij zijn zich vaak minder bewust van de gevaren die ze online kunnen lopen en om die reden zijn kinderen een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld hackers. 

HackShield 

Graag willen we de online weerbaarheid van onze kinderen spelenderwijs vergroten. Dat willen we doen met HackShield. HackShield is een Cybersecurity-game voor kinderen tussen 8 – 12 jaar oud. Zij worden in het spel opgeleid tot Cyber Agents. 
Deze Cyber Agents leren niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (o.a. ouders, opa’s en oma’s, broertjesen zusjes, vrienden en klasgenoten) te beschermen tegen online criminaliteit. 

Wedstrijd tussen kinderen uit twee gemeenten 

In samenwerking met HackShield en de politie organiseren gemeente Overbetuwe en gemeente Lingewaard een spannende wedstrijd (Battle) voor kinderen van 8 -12 jaar uit onze gemeenten.

We willen graag zoveel mogelijk kinderen opleiden tot Cyber Agents! Hoe meer kinderen uit een gemeente meedoen, hoe groter de kans dat dat team wint. 

Huldiging

Aan het eind van de Battle wordt de top 3 van beste spelers uit elke gemeente feestelijk gehuldigd door de burgemeesters. De klasgenoten van de prijswinnaars zijn ook welkom, want ter plekke kan er een spannende Hackshield Quest gespeeld worden! 

Wanneer? 

De Battle start op 7 februari en duurt tot 21 maart 2022. De huldiging vindt plaats op woensdagmiddag 30 maart op kasteel de Kinkelenburg in Bemmel. 

Wat vragen wij van u? 

U hoeft voor wat de wedstrijd betreft niets te doen, alles wordt geregeld. Het enige dat wij van u vragen is of u ons wilt helpen om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en te vragen om mee te doen. 
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen HackShield gaan spelen, willen we op centrale plekken posters ophangen en flyers neerleggen. We hopen natuurlijk dat (ouders/verzorgers van) kinderen deze posters en flyers zien, 
zodat HackShield massaal gespeeld wordt door de kinderen in onze gemeenten. Op uw locatie denken we veel (ouders/verzorgers van) kinderen te bereiken. 
Daarom willen we u vriendelijk vragen de posters op te hangen en de flyers een plekje te geven. Mocht u nog niet over Hackshield posters/flyers beschikken, laat het dan even weten. Dan brengen we deze bij u langs. 
Ook willen wij u vragen om in nieuwsbrieven en andere kanalen die u gebruikt, ouders en kinderen enthousiast te maken voor deze leerzame Battle. 

Wilt u meer informatie? 

Op www.joinhackshield.nl vindt u meer informatie over HackShield. 
Heeft u vragen over de Battle, dan kunt u contact opnemen met:

voor Overbetuwe: Jeffrey de Ruiter, j.deruiter@overbetuwe.nl (06-58081670) of Wilma van Dinter, w.vandinter@overbetuwe.nl (06-58081612)
voor Lingewaard: Suzanne Smeets (s.smeets@lingewaard.nl) (06-22372045)Wij hopen op een grote deelname en een spannende Battle!
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en kinderburgemeester Eva Gül gemeente Overbetuwe
Burgemeester Nelly Kalfs en kinderburgemeester Merel Hillen gemeente Lingewaard