Heropening school (8 feb. 2021)

Home / Heropening school (8 feb. 2021)

Onderwijs

 • Alle kinderen worden weer op school verwacht, de reguliere leerplicht is van kracht.
 • We geven fysiek onderwijs aan alle kinderen.
 • Als fysiek onderwijs (aan de groep) niet mogelijk is, streven we naar thuisonderwijs.
 • Zieke kinderen zijn ziek en hoeven geen onderwijs te volgen.
 • Individuele kinderen krijgen geen thuisonderwijs, tenzij we als school expliciet anders besluiten op individueel niveau.
 • We spraken eerder over ‘Septemberplannen’ en ‘verbeterplannen’. Deze termen vonden we sterk suggereren dat er iets ‘niet goed’ was en dus ‘verbeterd’ moest worden. We hebben ervoor gekozen de reguliere term ‘Groepsplan’ te hanteren. In een groepsplan staan de doelen van een bepaalde periode omschreven en de manier waarop we die doelen denken te behalen. Uiteraard is er ook opgenomen hoe we het proces en resultaat, evalueren en meten.

Lesrooster voor de komende weken:

 • Week 06: Reguliere lessen (Groepsplan 2.0)
  • Maandag 8 februari: inleveren devices en andere geleende spullen
  • Vrijdag 12 februari is geen studiedag (zie mail van 5 feb.)
 • Week 07: Voorjaarsvakantie
 • Week 08: Reguliere lessen (Groepsplan 2.0)
 • Week 09: Reguliere lessen (Groepsplan 2.0)
 • Week 10: Reguliere lessen (Groepsplan 2.0)
  • Hele week: Afname CITO-M toetsen
 • Week 11: Reguliere lessen (Groepsplan 2.0)
  • Vrijdag 19 maart: Rapportfolio
 • Week 12: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
 • Week 13: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
  • Vrijdag 2 april: Studiedag
 • Week 14: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
 • Week 15: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
 • Week 16: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
 • Week 17: Reguliere lessen (Groepsplan 3.0)
  • Vrijdag 30 april: Kinderen ‘s middags vrij
  • Vrijdag 30 april: Leraren evalueren ‘s middags groepsplan 3.0
 • Week 18: Meivakantie
 • Week 19: Meivakantie
 • Week 20: Reguliere lessen (groepsplan 4.0)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11