Kind en Scheiding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tegenwoordig zijn er veel veranderende gezinssituaties, onder andere doordat ouders gaan scheiden en nieuwe relaties aangaan. Vanuit het Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe willen we hier graag op inspelen door weer een nieuw “Kind en Scheiding” groep te starten voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

De leerkrachten van alle scholen zien ook dat er veel kinderen zijn die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Voor sommige kinderen is het al wat langer geleden dat zij met de feitelijke scheiding te maken hebben gekregen, maar door het verdriet en/of de zorgen van hun klasgenootjes komt het bij hen soms ook weer op de voorgrond.

De leerkracht biedt een luisterend oor en staat open voor de zorgen en het verdriet van de kinderen. Ze merken echter dat er kinderen zijn die gebaat zijn bij meer begeleiding op dit gebied. De ervaring leert dat kinderen elkaar goed kunnen steunen. Juist ook kinderen die een positieve ervaring hebben een ondersteunende rol.


Vanuit het schoolmaatschappelijk werk (SMW) willen we daarom het volgende aanbieden:

  • Laagdrempelig klein ondersteuningsgroepje kinderen uit groep 6, 7 en 8.
  • 3 bijeenkomsten
  • Data en tijd: dinsdag 15, 22 en 29 maart van 15.30 tot 16.30 uur
  • Locatie wordt nader bepaald, maar in elk geval Elst.
  • Onder begeleiding van één van onze SMW-ers: Maud Willems
  • Kosteloze deelname.

Tijdens deze begeleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Laten zien dat kinderen niet hoeven te kiezen.
  • Leren aangeven wat ze willen of hoe zij het zien.
  • Vragen van de kinderen beantwoorden.
  • Steun bieden aan elkaar.

Wij denken dat deelnemen aan het ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug kan geven, ook op het gebied van school. Wanneer kinderen in hun hoofd nog bezig zijn emoties te verwerken, hebben ze vaak minder ruimte om te leren.

Voor inhoudelijke informatie en aanmelding mag u contact opnemen met Maud Willems (m.willems@santepartners.nl).


Als u uw kind voor dit groepje wilt aanmelden, ontvangen wij graag een mail vóór maandag 7 maart, met naam, leeftijd en schoolnaam van uw kind.

Met vriendelijk groet,

Maud Willems, Angela Litjens en Lieke Gijzen
Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe

Santé Partners (voorheen STMR)