Leerlingenraad

Home / Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft als doel om; 

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen 
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 
  • bevorderen van actief burgerschap 

De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden. 

De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats 

Leden van de leerlingenraad worden aangesproken 

Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën 

Het team kan bespreekpunten inbrengen 

Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda 

Voorbeelden: 

  • Het gebruik en de inrichting van de toiletten 
  • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes 
  • Adviseren bij allerhande festiviteiten 
  • Inrichting van het plein