Kinderraad

Home / Kinderraad

De Kinderraad

Uit elke klas (vanaf groep 5) worden 2 kinderen gekozen die deelnemen aan de kinderraad. Samen met Dennis vergaderen zij over onderwerpen die vanuit de kinderen worden aangedragen.

Zo hebben zij ervoor gezorgd dat er drie grote buitenspeelkisten zijn, gevuld met uitdagende speelmaterialen. Twee keer per jaar controleren we samen alle materialen, pompen we alle ballen weer op en bestellen we ook weer nieuwe spullen.

We houden elk jaar verkiezingen in groep 5 en 7. De gekozen leerlingen zitten 2 jaar in de kinderraad. Zo zitten er ieder schooljaar 4 nieuwe en 4 ‘ervaren’ kinderen in de kinderraad.

Links: Vigo, Moena, Julian, Fien. Rechts: Meester Dennis, Harm, Nienke

Verslag vergadering 19 mei 2022

 • We hebben gesproken over de aanpassingen van het schoolplein. De werkzaamheden beginnen in de laatste schoolweek.
 • We hebben ook gesproken over de schooltijden. De kinderraad vindt dat vooral de pauze gemakkelijk veranderd kan worden.
  • In de middag doe je toch alleen maar leuke dingen
  • Als de bovenbouw na de pauze een spreekbeurt ofzo heeft, dan staan de onderbouw kinderen nog aan het raam te schreeuwen
  • Je bent lang genoeg buiten als je een uur pauze hebt
 • We hebben samen gesproken over de plannen voor de klas met Oekraïense kinderen

Verslag vergadering 7 december 2021

 • De boeken die we besteld hebben voor de kinderboekenweek zijn binnen.
 • We hebben de boeken mooi tentoongesteld in de gang.
 • Woensdag mogen alle kinderen even kijken en snuffelen.
 • Vanaf donderdag mogen de boeken geleend worden.
 • In totaal is er voor ongeveer € 600,00 gekocht.
 • We hebben samen nagedacht over het kerstdiner en een brief gemaakt voor alle kinderen.
 • We hebben dit jaar door de corona maatregelen een aangepast kerstdiner.
 • We hebben samen een goede doelen actie verzonnen die we tot de Kerst willen uitvoeren.
 • Jullie horen hier snel meer over.

Verslag vergadering 19 november 2021

Vol goede moed kwam de kinderraad vandaag weer bij elkaar. Samen hadden we afgesproken dat elke klas een aantal boeken of onderwerpen mocht noemen. De kinderraad zou er dan voor zorgen dat alle klassen weer nieuwe boeken kregen. In de vergadering hadden we een ‘forms’ (digitale vragenlijst) gemaakt en aan alle leerkrachten gestuurd. We kwamen er echter vandaag achter dat ook juffen en meesters hun huiswerk weleens niet maken…

We hebben toen maar even een rondje langs de klassen gemaakt, de leerkrachten stevig toe gesproken en onze vergadering naar volgende week verzet.

Verslag vergadering 5 november 2021

 • We hebben vandaag een ‘Forms’ gemaakt. Een form is een digitale vragenlijst.
 • Alle juffen en meesters hebben de form ontvangen.
 • Zij vullen deze in en geven daarmee aan welke boeken zij graag zouden willen bestellen.
 • 19 november vergaderen we weer en gaan we de boeken uitzoeken en bestellen.
 • We hebben samen het keuren van de klimrekken besproken. Het klimrek bij de kleuters, de schommel en de twee grote klimrekken in de zandbak op het grote plein zijn onveilig. Ze worden zo snel mogelijk verwijderd. Samen gaan we op zoek naar nieuwe speeltoestellen en willen we ook graag het plein groener maken.

Verslag vergadering 22 oktober 2021

 • We hebben weer even thee gedronken met elkaar, tijdens de eerste vergadering sinds lange tijd.
 • Zo konden we meteen het nieuwe meubilair en het enorme scherm in onze vergaderruimte even testen.
 • We hebben afgesproken dat we weer vergaderen op vrijdag 5 november om 13.30 uur (de vergaderdata staan in onze schoolagenda)
 • We hebben afgesproken dat we de buitenspeelkisten weer gaan controleren, repareren en aanvullen.
 • We hebben afgesproken dat we in alle klassen gaan inventariseren welke boeken zij graag willen hebben en dat wij die gaan bestellen.
 • We gaan onderzoeken of we op school een ‘kinder zwerfboeken station’ kunnen inrichten.