Medezeggenschapsraad

Home / Medezeggenschapsraad

De MR van Stap voor Stap

Op Stap voor Stap is de Medezeggenschapsraad (MR), voor ouders van leerlingen en leerkrachten, het middel om invloed te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Denk daarbij aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids en het rooster. Op Stap voor Stap bestaat de MR uit een oudergeleding van drie leden, en een personeelsgeleding van drie leden.

Wie zitten er in de MR?

OudersLeerkrachten
Evelien WagemakersLidRob Penning de VriesLid
Nicole BroekemaLidAnnette van ReenenVoorzitter
Karen PasmanLidAnneloes KrijtVoorzitter

Naast de vaste MR-leden sluit elke vergadering ons GMR-lid (Jacqueline Bosman) aan om ons bij te praten.

Contact met de MR

Heb je ideeën of vragen over het beleid van de school? Deel die dan met de MR. Je kunt jouw onderwerp op de agenda van de MR laten zetten. Je kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de MR via mr@stapvoorstapelst.nl. Je kunt natuurlijk ook één van de ouders of leerkrachten uit de MR rechtstreeks benaderen. Per onderwerp bekijken we of het binnen de bevoegdheid van de MR valt en of de MR het kan behandelen.

Vergaderingen

Onze vergaderingen zijn openbaar. Ze starten om 19.30 uur en vinden plaats op Stap voor Stap. Soms kunnen er onderwerpen aan bod komen die niet openbaar behandeld worden (bijvoorbeeld bij vertrouwelijke of persoonsgebonden onderwerpen). In dat geval zal (een deel van) de MR-vergadering besloten zijn. Wil je een vergadering bijwonen? Kom gerust eens langs! Mocht je interesse hebben om een vergadering bij te wonen dan kun je een mail sturen naar mr@stapvoorstapelst.nl.

Wat doet de MR precies?

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school. De MR adviseert over uiteenlopende zaken die met de school te maken hebben. Soms heeft de MR een beslissende rol in het schoolbeleid (instemmingsrecht).

De precieze rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Zie ook: https://www.infowms.nl/. Hier vind je de precieze rechten en bevoegdheden, verdeeld in drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op overleg en informatie, het instemmings- en adviesrecht.

De MR beschikt naast een medezeggenschapsreglement over een huishoudelijk reglement.

Medezeggenschapsreglement 2019

Huishoudelijk reglement