NAW gegevens

Home / Nieuws / NAW gegevens

Om ons administratiesysteem up to date te houden hebben alle kinderen vandaag een uitdraai van de gegevens die bij ons bekend zijn meegekregen.

We willen u vragen deze gegevens te controleren en eventueel aan te passen of aan te vullen. Het formulier mag ondertekend ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.