Ons onderwijs

Home / Ons onderwijs

Stappenonderwijs

Om nog beter in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen, werken de groepen 1 t/m 3 met ‘onderwijs in stappen’. De leerstof van één jaar is verdeeld in twee stappen. Elke stap bestaat uit 20 weken onderwijs en heeft eigen leerlijnen en doelen. Lopen kinderen voor of achter op de omschreven doelen, dan kunnen ze eerder of later aan een volgende stap beginnen.

Vanaf groep 4 wordt er niet meer met stappen gewerkt, maar volgens leerstofjaarklassensysteem.

Op Stap voor Stap is er aandacht voor uw kind. Een goede sfeer is samen met een goed onderwijsaanbod heel belangrijk. De balans tussen sfeer en leren zorgt ervoor hoe u en uw kind de school beleven. Op Stap voor Stap werken we hard en serieus waar dat moet en maken we zoveel mogelijk plezier waar dat kan.