Ons onderwijs

Home / Ons onderwijs

Stappenonderwijs

Om nog beter in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen, werken de groepen 1 t/m 4 met ‘onderwijs in stappen’. De leerstof van één jaar is verdeeld in twee stappen. Elke stap bestaat uit 20 weken onderwijs en heeft eigen leerlijnen en doelen. Stap 1 start op twee momenten in het schooljaar: in augustus en in februari. Kinderen worden in eerste instantie op basis van hun leeftijd bij een stap ingedeeld, maar we kijken ook naar de totale ontwikkeling van het kind. Lopen kinderen voor of achter op de omschreven doelen, dan kunnen ze eerder of later aan een volgende stap beginnen, mits de meerwaarde daarvan duidelijk is aangetoond.

Als uitgangspunt is de samenstelling van de onderbouwgroepen als volgt: de stappen 1 t/m 3 (jongste en middelste kleuters), de stappen 4 en 5 (bestaande uit de oudste kleuters en de eerste helft van groep 3) en de stappen 6 t/m 9 (de tweede helft van groep 3 en groep 4). Echter om het systeem te kunnen waarborgen is de samenstelling van de groepen flexibel.

Starten kinderen in augustus in stap 1, dan gaan zij na stap 8 over na groep 5. Kinderen die in februari beginnen in stap 1, doorlopen een negende stap voordat zij naar groep 5 gaan.

Vanaf groep 5 wordt er niet meer met stappen gewerkt, maar volgens leerstofjaarklassensysteem.

Stap voor Stap leren

Op Stap voor Stap is er echt aandacht voor uw kind. Rust, structuur en een goede sfeer zijn heel belangrijk. Op verschillende manieren zorgen wij ervoor dat uw kind op zijn eigen niveau kan leren. Klassen zijn gezamenlijk met hetzelfde bezig. Met behulp van adaptieve programma’s en plusklassen verwerkt ieder kind de stof op zijn eigen niveau. De leerkracht met de instructie staat centraal, ondersteund door moderne middelen.

Creatief onderwijs

Tien keer per jaar organiseren we creatief onderwijs gericht op talentenontwikkeling. Clinics, gastlessen en workshops door ouders, leerkrachten of betrokken instanties: uw kind mag zelf kiezen wat bij hem of haar past. Stap voor Stap organiseert deze middagen zodat kinderen leren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en trots, waardoor ze sterk en zelfverzekerd in hun schoenen komen te staan. Belangrijk voor nu én voor later.