Ontwikkelingen m.b.t. overblijven

In 2019 heeft de medezeggenschapsraad een vragenlijst onder ouders verspreid met als doel te onderzoeken hoe de huidige schooltijden aansluiten bij de behoefte van ouders. De resultaten waren toen in drie (ongeveer) evengrote categorieën verdeeld:

  1. eenderde deel van de ouders wilde niks veranderen
  2. eenderde deel van de ouders wilde een continurooster verkennen
  3. eenderde deel van de ouders had geen duidelijke voorkeur

Er is toen besloten om het huidige rooster te blijven hanteren, maar wel een aantal aanpassingen te maken. We werken nauwer samen met de overblijfkrachten door met clusters van twee klassen te werken. Twee klassen eten samen en spelen samen buiten. In die cluster is altijd een van de twee leerkrachten (per leerkracht 30 minuten pauze en dan wisselen) en een overblijfmoeder.

Er is ook besloten om de overblijfkosten niet meer met stempelkaarten en contant geld te voldoen, maar met facturen te gaan werken. Dat had nog best wat voeten in aarde. We streven ernaar de kosten van het overblijven zoveel mogelijk te verlagen. Er zit in ieder geval geen winstoogmerk op!

Van het overblijven betalen we de vrijwilligersvergoedingen aan de overblijfkrachten en kopen we spelmateriaal dat we bewaren in grote kisten per bouw. Zo zijn er inmiddels meerdere keren doeltjes, hockeysticks, tennisrackets, spelletjes, sjoelbakken, steps en ontzettend veel ballen gekocht.

Na een jaar werken met het digitale betaalverkeer gaan we nu kijken of we aanpassingen in de prijs kunnen maken. We zien ook dat veel facturen over een heel klein bedrag gaan, wat maakt dat er best veel handelingen van een ouder nodig zijn om een heel klein bedrag te betalen. We zien ook dat niet alle facturen betaalt worden. We weten dat we op maandag, dinsdag en donderdag ruim 100 overblijvers hebben.

Met deze informatie gaan we aan de slag en gaan we proberen nieuwe stappen te ontwikkelen om het overblijven beter te laten aansluiten bij de behoefte van kinderen & ouders en natuurlijk om het aantal betalingen omhoog te krijgen, want op speelmateriaal en zorg voor de kinderen willen we absoluut nooit bezuinigen!

Op naar een nieuwe stap dus. U hoort van ons!