Privacyvoorkeuren (AVG)

Home / Nieuws / Privacyvoorkeuren (AVG)

In het kader van de AVG hebben alle kinderen een formulier mee naar huis waar u de gewenste privacyvoorkeuren op kan aangeven.

We willen u vragen dit formulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de leerkracht van uw kind.