Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers,

Nog eventjes en de groepen stap 1-2 t/m groep 7 gaan op schoolreis!
Wegens groot succes gaan wij net als vorig jaar weer naar Landerij De Park in Elst; uiteraard met een nieuw programma. 

Datum

Het belooft voor alle groepen weer een leuke dag te worden.
Vrijdag        17 september:      groep 6 en 7
Maandag    20 september:      stap 5/6 en groep 4
Woensdag  22 september:      stap 1 t/m 4
Donderdag 23 september:      groep 5

Brengen en halen

Het is de bedoeling dat uw kind tussen 08.45-09.00 uur wordt gebracht bij Landerij De Park in Elst.

U kunt uw kind daar ook weer ophalen:
Stap 1/2 en 3/4                om 12.30 uur
Stap 5/6 t/m groep 7        om 14.00 uur

BSO

De kinderen die op die dag naar de BSO gaan worden niet op de Park door de BSO opgehaald.
Wellicht kunt u zelf iets regelen: bv. met een vriendje of vriendinnetje mee naar school laten gaan.
Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met Dennis (06- 11251366 of directie@stapvoorstapelst.nl)

Kinderen uit de bovenbouw kunnen/mogen eventueel zelfstandig naar de Park en weer naar huis.
Adres: De Park 12, 6661 NW Elst

Kosten

Wij vragen een bijdrage van €7,50 per kind .
Dit kunt u overmaken op rekening  NL 08 RABO 0316810738 t.n.v. OBS Stap voor Stap, o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Graag vóór 13 september overmaken.

Eten & drinken

Uw kind krijgt deze dag te drinken, fruit, soep met een zelfgebakken broodje en tot slot een ijsje.
Indien nodig geeft u uw kind iets extra’s te eten mee.
Eventuele (gluten-)allergie graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Er wordt daar dan rekening mee gehouden!

Hulpouders

Voor de schoolreizen is ouderhulp nodig: dit wordt door de leerkracht zelf geregeld.

Tot slot

Verder is het volgende belangrijk:
– Zorg dat uw kind kleren aan heeft die vies mogen worden
– Liefst oude schoenen of laarzen aan (geen nieuwe schoenen!)
– Eventueel regenkleding meegeven
– Jonge kinderen graag een setje extra kleding meegeven (i.v.m. “ongelukjes”)

Met vriendelijke groeten,
De schoolreiscommissie