Startgesprekken

Beste ouders/verzorgers,

De startgesprekken komen eraan.

De afgelopen jaren zijn we erg druk geweest met het (inhoudelijk) vormgeven van de startgesprekken. Verschillende perspectieven en verwachtingen maakten dat deze tijd nodig was om samen te komen tot een vorm waar iedereen zich in kan vinden.

Inmiddels denken we die nieuwe vorm gevonden te hebben.

Vandaag krijgt uw kind het rapportfolio mee naar huis. Hierin zit al een tabblad van de nieuwe groep of stap. Achter dat tabblad vindt u twee lege formulieren; een voor u als ouder en een voor uw kind.

We willen u uitnodigen het ouderformulier in te vullen. De kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen hun kindformulier misschien al zelf invullen. De kinderen uit de onderbouw hebben daar even uw hulp bij nodig.

Alles ingevuld?

Het rapportfolio (met daarin de ingevulde formulieren) komt weer naar school.

U ontvangt voor 15 september ook het ingevulde formulier van de leerkracht.

Zodra iedereen alle ingevulde formulieren heeft kunnen doorlezen kan er daadwerkelijk een startgesprek plaatsvinden. De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 15 september en 8 oktober.

Uit de coronaperiode hebben we geleerd dat fysieke gesprekken vaak het fijnst voelen. We hebben ook geleerd dat sommige ouders makkelijker online kunnen inloggen, dan vrije uren opnemen voor een gesprek op school. We hebben er daarom voor gekozen u de keuze te geven of u fysiek aanwezig wilt zijn of online. Het is zelfs mogelijk hierin te combineren (bijvoorbeeld moeder en kind op school, vader online aanwezig).

Om het u makkelijker te maken een gesprek in te plannen (zeker wanneer u meerdere gesprekken moet voeren i.v.m. broertjes/zusjes) zijn we een nieuwe tool aan het inrichten. De laatste testfase is inmiddels gestart. U ontvangt volgende week een link waarmee u een afspraak kunt maken.

gr Dennis