Uitslag poll

Op de poll over Halloween is weer veel gereageerd, zowel op de website als in klasbord. Dank daarvoor! De meest gehoorde kritiek is het ontbreken van een vaste/vooraf bepaalde looproute. We nemen dit mee als feedback.