Vrije dagen schooljaar 2022-2023

Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld. De dagen waarvan we nu al zeker weten dat de kinderen vrij zijn, staan alvast op onze website. Naast deze dagen worden er later mogelijk extra vrije dagen toegevoegd (studiedagen etc.) op basis van de lestijdenberekening. Deze lijst is daarom nog niet compleet.