Website update

Naar aanleiding van de nieuwe cito weergave in het rapportfolio hebben we meteen ook onze pagina over communicatie aangepast. Samen met de andere scholen van onze stichting zijn we bezig om een heldere omschrijving van onze visie op ouderbetrokkenheid vorm te geven. We hebben daar de eerste resultaten nu van gepubliceerd. Mogelijk komen daar nog wat wijzigingen of aanvullingen op, op basis van nieuwe inzichten. Het is een proces en daar hoort ontwikkeling bij. Dat we nu al het een en ander delen is bedoelt als een poging helder en transparant te zijn over dat proces en u inzage te geven in waar we ‘nog meer’ mee bezig zijn in school. Veel leesplezier!