Week van de Mediawijsheid

Afgelopen week was de “Week van de Mediawijsheid”. In de groepen is hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.

Zo hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan het spel ‘Mediamasters’ en hebben veel geleerd over veiligheid online. Ze konden thuis ook het spel spelen en zo extra bits verdienen voor hun klas.

En in groep 6 hebben de kinderen gewerkt aan: wat plaats je van jezelf wel/niet online en hebben daar vervolgens ook posters over gemaakt.