Week van de pleegzorg 2021

Voor kinderen die ook ‘zo thuis mogelijk’ willen opgroeien

We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in veilige en stabiele omgeving. Binnen het gezin waar ze op hun plek zijn. Maar soms is dat niet mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet bij hun ouder(s) wonen. Soms voor korte tijd, soms voor lange tijd. Dan is het fijn als een kind bij een ander gezin wordt opgevangen. 

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook onze wereld onverwacht heel anders werd. Als we niet in de zorg werkten, werkten we vanuit thuis of vanuit een leeg klaslokaal en was het contact met anderen vooral online. Ook voor onze kinderen op school werd het anders en lange tijd werd er vanuit thuis leggegeven. Voor heel veel andere kinderen was er in 2020 geen veilig en stabiel thuis. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg.

Week van de pleegzorg

In de week van 3 tot en met 10 november is het in Nederland “de week van de pleegzorg”. In die week wordt waardering uitgesproken voor pleegouders die zich inzetten voor pleegkinderen, en vragen we aandacht om meer pleegouders te werven. Hoewel pleegouders vaak vinden dat het vanzelfsprekend is wat zij doen, willen we deze pleegouders bedanken voor de mogelijkheden die zij bieden voor kinderen. Zij verdienen wat ons betreft een warm ‘dank je wel!’. 

Pleegouders nodig

In Gelderland zijn we op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk in een veilige en stabiele omgeving opgroeien bij hun ouders. En voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst binnen het netwerk (familie, vrienden, kennissen) of in de buurt van school en vriendjes. 

Klik op de link: https://youtu.be/znHb6nck0hc) voor de oproep om meer pleegouders.

Hart en huis

Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook inzetten voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? Ga voor meer informatie naar www.openjewereld.nu  en ontdek hoe jij kunt helpen.

Namens de samenwerkende gemeenten:

Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar