Evaluatie Halloween

Samen met de activiteitencommissie hebben we afgesproken alle activiteiten met ouders (en waar mogelijk. met kinderen) te evalueren. We nemen de uitkomsten steeds mee bij de voorbereiding van nieuwe activiteiten. Met de Sint al in het land, moeten we dus opschieten met de evaluatie van Halloween.

Reageren wordt zeer gewaardeerd!