Coronamaatregelen

Home / Coronamaatregelen

Protocol

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie en protocollen. Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen. Daar waar we denken dat een toelichting wenselijk is, vindt u die op deze pagina.

Protocol PO (versie: 17-01-2022)

Quarantaine check

De overheid heeft inmiddels een speciale site ontworpen die u helpt bij de quarantaineregels.

Infographic uitvoering protocol

Toelichting uitvoering protocol

In bovenstaande infographic is in een oogopslag te zien hoe wij invulling geven aan de huidige regels en staat tevens onze aanpak bij besmettingen. Zo is de route voor iedereen duidelijk en kunnen we samen vooruit kijken wanneer nodig. Bovendien brengen we op deze manier weer een beetje kleur in de wereld die nu soms behoorlijk grauw aandoet.

We vragen voordat er besmettingen zijn aan alle ouders om door te geven of zij bij hun kind een zelftest zouden afnemen, zodra er een besmetting in de klas is. Zodra er daadwerkelijk een besmette leerling is, geven we aan de ouders die testen een zelftest. Zo krijgen we snel duidelijk hoeveel klasgenoten besmet zijn en kunnen we met correcte en actuele data anticiperen en handelen. Zodra er een tweede besmette persoon in de groep zit, geven we elke dag het schoolwerk mee naar huis. Zo kunnen we heel snel overschakelen op thuisonderwijs als dat nodig is. Uiteraard nemen de kinderen de spullen mee naar school op de dagen dat zij naar school komen. Mocht er onverhoopt een derde besmette persoon in de klas gevonden worden, dan moeten we overschakelen naar thuisonderwijs.

Door deze manier van plannen en voorbereiden kunnen we vanaf de eerste dag ook daadwerkelijk thuisonderwijs aanbieden. Op basis van de actuele situatie bepalen op welke manier thuisonderwijs geboden kan worden. Voor elke leerling geldt dat er sowieso kopieerbladen en/of werkjes van school zijn die zelf gemaakt kunnen worden. Voor de kinderen vanaf groep 4 streven we naar online lessen, maar dat is uiteraard sterk afhankelijk van de situatie op dat moment.

Zijn er 2 groepen thuis, dan bereiden we ons voor op erger. Dit is ongeacht welke groepen er thuis zijn. We treffen dan dezelfde voorbereidingen als wanneer er 2 besmettingen in de klas zouden zijn. Met andere woorden: we bereiden ons voor op thuisonderwijs.

Iedereen die met kinderen werkt, wordt ergens in de eerste weken van zijn/haar carrière geconfronteerd met een extreme griep. Deze mensen hebben daarna vaak ook een extreem immuunsysteem en worden dus zelden ziek. Toch kunnen we daar nu niet blind op vertrouwen, daarom hebben we ook voorbereid wat we doen als 1 of meer collega’s ziek worden. We beginnen dan met een vervanger uit de invalpool aan te vragen. Als tweede optie kunnen we de mensen buiten de klas inzetten (daar vallen ook onze ondersteuners onder), maar dit is natuurlijk ook maar een poosje te handhaven, want al die mensen hebben ook andere taken die dan weer blijven liggen. Als derde optie hebben we het rooster van klassenruil weer in het leven geroepen. Als de ene leerkracht ziek is, kan het zijn dat een andere groep naar huis moet. Hierdoor kan die leerkracht invallen en hebben ouders op een voorspelbare dag hun kind thuis. Het schema vindt u hieronder. Als ook dat systeem niet meer helpt dan zijn er zoveel mensen ziek, dat de enige optie die overblijft een schoolsluiting betreft. We hebben er alle vertrouwen in dat we dat heel lang kunnen voorkomen met alle getroffen voorbereidingen en maatregelen.

Schema van klassenruil

DagOnderbouwBovenbouw
MaandagStap 5/6Groep 4
DinsdagStap 3/4Groep 5
WoensdagStap 3/4Groep 8
DonderdagStap 1/2Groep 6
VrijdagStap 1/2Groep 7

Overleg

Het belangrijkste instrument in onzekere tijden en zeker met soms verwarrende regels is de dialoog. Heeft u een vraag, wilt u even overleggen of een andere kwestie voorleggen? Neem dan gerust contact op per mail of bel/app Dennis (0611251366).

Dennis schakelt dagelijks met het scholenteam van de GGD, zij zijn momenteel beter bereikbaar dan de andere GGD lijnen. Daar kunt u dus ook uw voordeel mee doen!

Deurenbeleid

 • Peuterspeelzaal: gele deur
 • Stap 123: via kleuterplein
 • Stap 45: via kleuterplein
 • Stap 67: blauwe deur
 • Groep 4: blauwe deur
 • Groep 5: blauwe deur
 • Groep 6: blauwe deur
 • Groep 7: rode deur
 • Groep 8: rode deur

Hygiëne

 • Iedereen wast vaak de handen (met water en zeep)
 • Naast elke wasbak hangt een instructiekaart ‘handen wassen’

Ventilatie

 • Met de kinderen in de klas wordt er geventileerd, maar met een minimale luchtstroom. Dit voorkomt verspreiding van grote druppels en/of aerosolen.
 • Zijn er geen kinderen in de klas dan wordt er geventileerd met een maximale luchtstroom. Dit zorgt voor een zo groot mogelijke aanvoer van ‘verse lucht’.
 • De gevoelstemperatuur is bepalend bij het ventileren.

Volwassenen

 • Onderwijs en welbevinden staan voorop. Met die gedachte op de eerste plaats, streven we naar zo min mogelijk volwassenen in en rond school.
 • Er komen dus enkel teamleden (inclusief ondersteuners) in het gebouw.
 • Zorgverleners (ondersteuners) waar wij mee samenwerken zijn dus gewoon welkom in school.
 • De overblijfouders (collega’s) zullen tijdens de lunchpauze helpen.
 • De medewerkers van de noodopvang (collega’s) halen de kinderen in school op.
 • We vragen ouders binnen en buiten afstand tot elkaar te bewaken.

Wanneer mag een kind wel/niet naar school?

Hieronder vindt u de meest actuele beslisboom. Deze beslisboom wordt telkens vernieuwd, waarna we de laatste versie hier overnemen.

Aanvulling:

Kinderen met milde klachten, krijgen het advies zich te laten testen. Indien zij een negatieve testuitslag hebben, mogen zij weer naar school. Hou er aub rekening mee dat een verkouden kind, ook andere kinderen verkouden kan maken. Zo kan de situatie ontstaan dat er erg veel kinderen getest moeten worden. Laten we samen ‘gezond verstand’ als belangrijkste middel inzetten!

Testen is altijd een advies en dus nooit een verplichting. Ouders (eventueel in overleg met het kind) maken deze keuze. Kinderen die niet getest worden, maar wel milde klachten hebben, dienen 10 dagen thuis te blijven. Zodra zij 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar school.

DigiD

Momenteel krijgen we heel erg veel geluiden van ouders dat zij proberen telefonisch een testafspraak te maken, maar dat de lijnen volledig overbezet zijn waardoor het bijna onmogelijk is om een afspraak in te plannen.

We kunnen u adviseren om een DigiD voor uw kind aan te vragen, online een testafspraak inplannen gaat momenteel namelijk sneller en makkelijker, maar vereist een DigiD. Het is dus mogelijk handig om dat alvast te doen, want een DigiD aanvragen duurt een paar dagen.

Hulp nodig bij het aanvragen? Bibliotheek Gelderland Zuid kan u verder helpen.

Fruitpauze

 • Fruit eten we in de klas
 • De leerkracht gaat mee naar buiten
 • Rooster:
 • Stap 1/2 en stap 3/4 spelen op kleine plein op eigen moment
 • Stap 5/6 speelt (alleen) op kleine plein om 10.00 uur
 • Groep 4: grote plein 10.00 uur
 • Groep 5: grote plein 10.00 uur
 • Groep 6: grote plein 10.15 uur
 • Groep 7: grote plein 10.15 uur
 • Groep 8: grote plein 9.45 uur

Lunchpauze

 • Kinderen eten (indien mogelijk) in de eigen klas
 • Indeling eten:
  • Stap 12: Leerkracht en overblijfouder eten mee
  • Stap 34: overblijfouder eet mee
  • Stap 56 en groep 4: groep 4 leerkracht en 1 overblijfouder eten mee
  • Groep 5 en groep 6: groep 6 leerkracht en 1 overblijfouder eten mee (geen tussendeur, ieder lokaal dus 1 volwassene)
  • Groep 7 en groep 8: groep 8 leerkracht eet mee (eten in aula, klassen ver uit elkaar)
 • Indeling pauze:
  • Stap 12: 11.45 uur eten, 12.15 uur buitenspelen (kleine plein)
  • Stap 34: 11.45 uur eten, 12.15 uur buitenspelen (kleine plein)
  • Stap 56: 11.45 uur buitenspelen (kleine plein), 12.15 uur eten, 12.45 uur buitenspelen (grote plein)
  • Groep 4: 11.45 uur buitenspelen, (kleine plein) 12.15 uur eten, 12.45 uur buitenspelen (grote plein)
  • Groep 5: 11.45 uur eten, 12.15 uur buitenspelen (grote plein)
  • Groep 6: 11.45 uur buitenspelen, 12.15 uur eten (grote plein)
  • Groep 7: 11.45 uur buitenspelen, 12.15 uur eten (grote plein)
  • Groep 8: 11.45 uur eten, 12.15 uur buitenspelen (grote plein)

Zelftesten

Dringend advies voor alle leerlingen van groep 6, 7 en 8, en alle medewerkers: doe 2 keer per week een zelftest. Voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Dit advies geldt voor iedereen; ook voor gevaccineerden. Een advies is nooit dwingend, daarom willen we de zelftesten niet aan alle leerlingen uitdelen (opdringen).

Indien u de zelftesten graag wil ontvangen, kunt u dat hier aangeven. U hoeft een leerling maar een keer in te schrijven, heeft u meerdere leerlingen in de betreffende groepen dan is het fijn als u zich per leerling opgeeft.

Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.

Thuisonderwijs

Alle kinderen die niet zelf ziek zijn, maar wel thuis moeten blijven hebben recht op thuisonderwijs. We doen dit door een pakketje van schoolmaterialen mee te geven. Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht van hun eigen kind om dit af te stemmen.

Als een kind langer dan een week thuis moet blijven is er in ieder geval een keer per week contact per teams tussen leerkracht en leerling.

Mondkapje

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden geadviseerd een mondkapje te dragen als zij door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Als school hebben we voldoende (gratis) wegwerp mondkapjes in huis, omwille van het milieu vragen we zoveel mogelijk gebruik te wasbare mondkapjes.

Medewerkers (en alle andere volwassenen) zijn verplicht een mondkapje te dragen als zij door school bewegen.

Tijdens onze zoektocht naar een heldere infografic kwamen we onderstaande afbeelding tegen op de website van copro.eu. Uiteraard hebben we netjes toestemming gevraagd en gekregen om deze infographic te gebruiken in school over het correct gebruik van een mondkapje.

Q&A van de minister