Heropening school (8 feb. 2021)

Home / Heropening school (8 feb. 2021)

Lunchpauze

 • Kinderen eten (indien mogelijk) in eigen klas
 • Met behulp van (geopende) tussendeuren, hanteren we het bestaande systeem
 • Tafels worden na de lunch schoongemaakt
 • Indeling eten:
  • Stap 123: Leerkracht en overblijfouder eten mee
  • Stap 45: overblijfouder eet mee
  • Stap 67 en groep 4: groep 4 leerkracht en 1 overblijfouder eten mee
  • Groep 5 en groep 6: groep 6 leerkracht en 1 overblijfouder eten mee (geen tussendeur, ieder lokaal dus 1 volwassene)
  • Groep 7 en groep 8: groep 8 leerkracht eet mee (eten in aula, klassen ver uit elkaar)
 • Indeling buitenspelen:
  • Stap 123: kleuterplein
  • Stap 45: kleuterplein
  • Stap 67: Groot plein A (leerkracht heeft pleinwacht)
  • Groep 4: Groot plein A
  • Groep 5: Groot plein A (leerkracht heeft pleinwacht)
  • Groep 6: Groot plein B
  • Groep 7: Groot plein B (leerkracht heeft pleinwacht)
  • Groep 8: Groot plein B
  • Overblijfouders zijn verdeeld over pleinen
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11