Koningsspelen groep 1 – 4

Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen georganiseerd.

Voor groep 1 – 4 betekent dit, dat de kinderen gewoon van 08.30 – 11.45 op school zijn en dat de kinderen tijdens deze ochtend aan allerlei spellen mee kunnen doen.

De dag wordt geopend in de aula met het Koningsspelenlied. De spelletjes worden gespeeld op het kleuterplein en op het grote plein aan de voorkant van de school.