Zelftesten in groep 6, 7 en 8

We zijn inmiddels weer opgenomen in de leverroute van de zelftestenleverancier, hierdoor hebben we ruim voldoende testen. In groep 6, 7 en 8 staat een volle doos klaar. Wanneer de voorraad thuis schaars wordt, kunnen de kinderen aan hun leerkracht vragen om nieuwe testen.